Gulvafslibning Århus

Gulvafslibning Århus har været  praktiseret i mange år, lige fra den gang Klausen i 1952 cyklede rundt og lavede trægulve for folk. Med udgangspunkt i Frederiksgade var alle former for træarbejde hans gebet. Han var en rigtig handyman og en mellemting mellem en tømrer og en snedker. Han arbejdede især med gulvafslibning Århus midtby men også i Risskov, Brabrand, Viby og Højbjerg. Senere udviklede det sig og blev lidt større til det vi er idag.

Gulvafslibning Århus - Odder
Gulvafslibning Århus – Odder

Også afslibning i Odder, Galten og Hinnerup

Vi afsliber dine trægulve så de bliver som nye igen. Har dit trægulv behov for en ny overflade? Så læs med her. Fælles for alle typer trægulv er at de forholdsvis enkelt kan friskes op med en afslibning og ny efterbehandling. Ved normalt slitage samt den rigtige brug af rengøring og vedligeholdelse kan et trægulv holde i rigtig mange år til glæde for familiens medlemmer.

“Et trægulv er smukt at se på for gæster og andre besøgende.”

Det er vigtigt at vide at når et trægulv trænger til en afslibning er det ikke alle gulve der kan blive flotte igen. Det kommer nemlig an på gulvets beskaffenhed samt træsorten og hvordan gulvrenoveringen udføres. Er det sådan at du vil være helt sikker på at resultatet bliver perfekt må du hyre en professionel gulvsliber til at udføre gulvarbejdet. Her er det vigtig med en dialog omkring den forestående proces på baggrund af en gulvvurdering og gulvtjek samt ikke mindst kundens ønsker til udseendet.

Kan alle trægulve klare en afslibning?

Et trægulv kan være for gammelt og dermed ikke egnet til en afslibning. Vi ser flere hundrede år gamle trægulve som har været afslebet for mange gange eller simpelthen har undergået så meget slid at en ny afslibning vil ødelægge gulvet. Såfremt et trægulv afslibes så det bliver for tyndt vil det ikke længere kunne ligge fast og stabilt og derved vil processen kun gøre ondt værre. Det bliver helt galt såfremt gulvet ikke er massivt idet lamelgulve har en meget tynd finér tykkelse som normalt kun kan afslibes 1 eller 2 gange. Måden hvorpå man kan tjekke finérens tykkelse er ved at kigge ned ved radiatorgennemførelser eller andre sprækker for at se om der er 3 mm som er mindstekravet. I enkelte tilfælde er dette umuligt hvorfor den eneste mulighed er at lave en boreprøve igennem gulvet. Et slidlag under 2 mm tykkelse kan ikke afslibes. Endvidere kan man risikerer at finéren løsner sig fre gulvet idet der med en afslibning frembringes en friktion og varme som kan løsne finérens lim.

Gulvafslibning Århus - Skanderborg
Gulvafslibning Århus – Skanderborg

Gør det selv gulvafslibning Århus

Det tilrådes ikke at selv give sig i kast med afslibning af sit trægulv. Enhver kan naturligvis afslibe sit eget trægulv ved at leje en gulvslibemaskine i en større farvehandel eller byggemarked. Men sådan en form for gulvarbejde kræver håndlag og ikke mindst erfaring for at kunne give et godt resultat. Og der opnås naturlivis det bedste resultat ved at benytte en professionel gulvmand eller gulvfirma til opgaven.

Gulvdetaljer

Der er en række forskellige krav som skal være opfyldt for at afslibningen kan foretages korrekt. Du skal blandt andet sørge for at der er en rumtemperatur på et sted mellem 18 og 22 C grader. Eventuelt gulvvarme skal være slukket eller skrues ned så det modsvarer rumtemperaturen (stuetemperatur). En anden ting man skal være opmærksom på er at der vil komme støv ved enhver afslibning eller afhøvling og derfor må der lukkes af til tilstødende lokaler, enten ved at lukke døren eller ophænge lagen eller plastik. Endvidere skal trægulvene være ryddet og alle former for belægning være fjernet fra gulvoverfladen. Elektronik og andet der hænger på væggen bør fjernes eller afdækkes. Det er vigtigt at der kan slibes helt ud til kaenten og derfor kan fejelister og paneler med fordel fjernes for at give den bedste finish. Såfremt det ikke er tilfældet er der ikke sket den helt store katastroft idet vi kan slibe helt ud til panelet med et rigtig godt resultat. Under alle omstændigheder er det en god idé at få en snak med gulvmanden og spørge ind til detaljer såfremt du er i tvivl.

Gulvforventninger afstemmes

Afslibning af trægulve sker ofte i forbindelse med hovedrengøring og større boligrenovering hvor paneler, lofter og vægge males. Og her der den lille finesse at gulvslibemaskinerne kan ramme paneler og vægge ved et uhelt, så derfor er det en god idé at vente med det sidste penselstrøg. Inden gulvafslibning Århus igangsættes er det tilrådeligt at afstemme forventningerne med gulvmanden, det vil med andre ord sige at de ønsker du har til gulvoverfladen bliver taget med i overvejelserne og at det koordineres med gulvmandens vurdering af træet samt trægulvets beskaffenhed. Når et trægulv er nyafslebet skal det fremstå jævnt og helt plant. Derudover skal afslibningen være foretaget på en sådan måde at der er slebet helt ned til rent træ, hvilket betyder at der ikke må være rester af tidligere gulvbehandling eller andet tilbage på gulvoverfladen, og det er uanset om det tidligere har fået olie, lak, bejse eller andet.

Gulvafslibning Aarhus - Randers
Gulvafslibning Aarhus – Randers

Gulvkvaliteten

Med hensyn til kvaliteten af det udført gulvarbejde er der indenfor gulvbranchen det man kalder ‘udfaldskrav’. Det vil sige de krav til gulvafslibning Århus og efterbehandling som man med rimelighed kan forvente er opfyldt.

Gulvvurdering og gulvafslibning århus

I korte træk kan det siges at gulvarbejde i alt almindelighed skal vurderes i øjenhøjde ( 1,60 m over gulvet ) og i medlys, det vil sige at gulvoverfladen skal være glatslebet og at der ikke må være synlige ridser, misfarvninger eller overgange som følge af gulvafslibningen.

En naturlig træfarve

Et gammelt trægulv der bliver afslebet kan ikke tages for givet at det vil komme til at fremstå som nyt. Det kan være at der vil være revner imellem gulvbrædderne eller parketstavene eller at træet vil have en farveforskel. Træ er som bekendt et naturprodukt som har det med at tilpasse sig sine omgivelser, og derfor kan det ændre farve som følge af overfladebehandling eller lyspåvirkning. Denne eventuelle misfarvning kan i enkelte tilfælde ikke umiddelbart fjernes.

Overfladebehandling og gulvafslibning Århus

Når et trægulv er nyafslebet vil mulighederne for påføring af gulvbehandlinger være mange. Det kan være lak, lud, olie og sæbe eller en helt tredje type. Hvilken behandlng der passer bedste til dine trægulve er en vurdering fra gulv til gulv og afhængig af dine ønsker og behov. Det er under alle omstændigheder vigtig at gulvet får en eller anden form for gulvbehandling så det kan modstå slid i mange år fremover. Det kan være en god idé, som supplement hertil, at have gode gulvmåtter både udenfor og indenfor hovedøren. Endvidere tilrådes det at sætte filtdupper under bord- og stoleben for at beskytte gulvet når man trækker stole ude og ind under bordet. På den måde sikres det at trægulvet bevarer det smukke udseende og får den længst mulige levetid.

Det lokale gulvfirma i Østjylland

Det er som nævnt ikke kun gulvafslibning Århus som er vores arbejdsområde. Geografisk dækker vi faktisk hele jylland med nærområder som Skanderborg, Randers og Hadsten med mange kunder. Mester bor i Horsens hvilket betyder at det er vores anden hjemby med en del gulvrenoveringsopgaver, ligesom vi også når ud til Silkeborg og Viborg. Området øst for Herning er kendt for generelt at have vedligeholdte trægulve hvilket vi ikke ser andre steder i landet. Det skyldes nok i nogen grad, at de store skove i midt- og nordjylland har forsynet savværkerne med billigt træ som blev savet op til tykke kvalitetsgulve. Det ser vi stadig i Hørning hvor Hørning Parket’s stifter J.M.Jensen igangsatte en storproduktion af massive plankegulve. Gulvafslibning Århus er ikke udsprunget herfra, men store gulvfabrikker har altid en afsmittende effekt på omgivelserne.

For More gulvafslibning video

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *