Gulvafslibning priser – Her får du altid de bedste gulvafslibning priser

rimelig pris
Gulvafslibning priser
Gulvafslibning priser

Gulvafslibning priser hos er billige og så får du samtidig med en kort ventetid. Ønsker du udført billig gulvafslibning? Så kan vi helt sikkert hjælpe dig. Du kan vælge imellem en række forskellige former for gulvbehandling til opfriskning af overfladen. Det eneste du skal gøre er at kontakt os for en snak og du er godt på vej.

Billig gulvafslibning priser

Der er ingen grund til at le mere end højest nødvendigt for at få udført et stykke håndværk i hjemmet og det gælder også for gulvarbejde. Vi er et lille gulvfirma uden de helt store faste omkostninger. Med et værksted og lille kontor i mesters bolig er ikke de store omkostninger vi har til husleje. Vi kører ikke i store biler og har mange chefer anstat.

“Nej, hos os arbejder mester selv i marken og mesters kone laver selv regnskabet når hun kommer hjem fra arbejde.”

Det skal naturligvis kommer vore kunder til gode at de kan få udført et kvalitets arbejde hos os til en absolut fornuftig pris. Vi skal ikke tjene mere end højest nødvendigt og vi har en filosofi om at det skal være muligt at få lavet deres trægulve uanset størrelsen på pengepungen. Det er både til gavn for trægulvet men også for hjemmets beboere.

Hvad er en gulvafslibning?

Det er en proces som benyttes til at afslibe et trægulvs gamle overflade så den trærene flade kan påføres en gulvbehandling. En gulvafslibning er ikke blot en afslibning men derimod en række forskellige slibeprocesser som hver samlet set munder ud i en fuldslibning. En fuldslibning består af følgende processer:

  • Grovslibning (korn 24 – 48)
  • Mellemslibning (korn 60 – 80)
  • Finslibning (Korn 100 – 120)
  • Polering

Alle disse forskellige afslibning går op i en højere enhed og giver alt i alt den afslibning som er nødvendigt til at fjerne den gamle overflade så der kan påføres en ny. Gulvafslibning udføres individuelt tilpasset det enkelte trægulv og altid under hensyntagen til gulvets beskaffenhed. Der afslibes kun meget nænsomt og der der fjernes ikke mere af træet end højest nødvendigt. Rent gulvslibningsmæssigt og bearbejdningsmæssigt kan der afslibes diagonalt, på kryds eller på langs afhængig af overfladens art, og hvilken gulvbehandling der vælges.

Gulvmanden med de gode gulvafslibning priser

Gulvafslibning priser - afslibning
Gulvafslibning priser – afslibning

Inden det endelige gulvarbejde igangsættes er det nødvendigt at afklare en række forskellige forhold. Derfor vil gulvmanden få en snak med kunden og aftale i detaljer der er som skal laves samt give dig gode gulvafslibning priser. Herefter vil kan foretage et gulvtjek, en såkaldt gulvvurdering, hvor der undersøges om træet, i det hele taget, kan afslibes så gulvet beholder sin styrke og ikke vil blive ødelagt. Vi oplever med mellemrum at et gulv er for tyndt og dermed ikke kan afslibes. Derudover vil gulvmanden tjekke om gulvet er lagt korrekt, om der er brandskader, niveauforskelle, søm der stikker for højt, undergulvet er sundt, borebiller og en række andre ting. Herefter vil denne gulvvurdering blive taget med i betragtning og diskutteret med kunden. Heldigvis er der i langt de fleste tilfælde ikke noget at bemærke og derfor kan man umiddelbart beslutte hvilken gulvbehandling der skal benyttes.

Gulvvurdering gør gulvafslibningen struktureret

Forarbejdet er det halve arbejde, siges det – og det er helt rigtig. Kundens ønsker til den nye gulvoverflade bliver nu efterkommet og diskutteret med kunden med baggrund af gulvvurderingen. I langt de fleste tilfælde er der ingen problemer i at påføre en hvilken som helst gulvbehandling uanset gulvets træsort og type. I mange tilfælde kan det dog være svært at være kunde og tage stilling til hvilken behandling som nu er flottest og bedst egnet til boligens trægulv. Her kommer vores viden og erfaring ind i billedet hvor vi på bedste vis prøver at rådgive og vejlede. I denne fase er noget af det vigtigste inspiration. Det vil sige at få den rette viden om det rent visuelle og hvordan trægulvet vil komme til at fremstå når gulvarbejdet er endeligt udført.

NOTE: Uanset gulvafslibning priser og ventetid i øvrigt er kvaliteten vigtig, og må om muligt tages med i den samlede vurdering.

Gulvarbejdet bør udføres af en gulvmand

Når det er vurderet og slået fast at gulvet kan tåle en afslibning og efterbehandling og kunden har besluttet sig for hvilken type gulvbehandling der skal påføres, så er gulvarbejdet klar til at blive udført. Vi kan som regel med kort varsel træde til og udføre et hvilket som helst gulvarbejde på i København, på sjælland og Fyn. Nu kan det endelige gulvarbejde igangsættes hvor gulvmanden vil møde op på den aftalte tid og sted. Her vil han få en snak om detaljer og eventuelle tvivlsspørgsmål og de forskellige gulvmaskiner, rekvisitter og remedier vil blive bragt og. Herefter vil maskinerne blive indstillet til gulvtypen og påsat den kornstørrelse sandpapir som nu er nødvendigt.

Gulvafslibning priser

Gulvafslibning priser
Gulvafslibning priser

Der benyttes en række forskellige gulvslibere til afslibning. Herunder,

  • Båndsliber (Valsesliber)
  • Kantsliber
  • Hjørnesliber
  • Rondelsliber

Gulvafslibningen igangsættes med den store valsesliber, hvorefter kantsliber og hjørnesliber vil blive benytet til hjørner og kanter. Om ønsket kan kunden være med i processen og godkende afslibningen når denne er udført. Herefter påføres den gulvbehandling som nu er aftalt. Og når dette arbejde er udført kan kunden godkende dette så godkendelserne er på plads og for at sikre at gulvarbejdet bliver udført som kunden ønsker det og til dennes fulde tilfredshed.

Fornuftige gulvafslibning priser

De bedste gulvafslibning priser skulle du gerne få her hos os. Vi er nemlig så heldigt stillet, at vi ikke har de store faste omkostninger, kører i store biler, lever et ekstravagant liv eller har mange dyre chefer. Nej, vi er et lille gulvforetagende som lever middelmådigt og sætter tæring efter næring. Mester arbejder selv som en gal med afslibning hele dagen og hans kone laver regnskabet når hun kommer hjem fra en lang arbejdsdag inde i byen. Det er mesters filosofi, at disse lave omkostninger skal komme vore kunder til gode med gode gulvafslibning priser. Det skal være sådan, at alle uanset indkomst skal have mulighed for at have smukke gulve uden at skulle le en formue. Med vore billige gulvafslibning priser er vi altid konkurrencedygtige og et godt valg når der skal vælges gulvfirma.

More gulvafslibning videos