træstøv

Træstøv og slibestøv i forbindelse med gulvafslibning forekommer. Enhver bearbejdning af træ afgiver støv og især en afslibning. Slibestøv er en meget fin støv som fremkommer når sandpapiret afsliber træoverfladen. Afhængig af finheden, eller grovheden om du vil, vil støvpartiklerne være forskellig i størrelse. Vi beskæftiger os med følgende typer af gulvafslibning:

Fuldslibning
Grovslibning
Mellemslibning
Finslibning
Polering

Hver afslibningsproces har udskiller sine helt egne størrelser af støvpartikler. Når man taler om en gulvafslibning, har mange et skrækscenarie om meget støv i rummet så man ikke kan se en hånd foran sig. Men det passer heldigvis ikke, idet de nye gulvslibemaskiner har meget effektive sugere, som opsamler op til 98% af alt støvet. Med ande ord kommer der meget list træstøv og slibestøv ved en moderne gulvafslibning. Gulvafhøvling er en anden måde at opfriske gamle gulvoverflader. Her bearbejdes træet med skarpe knive og fjerner høvlspåner fra træet, som ligeledes samles op og udsuges af den store gulvhøvl.

Træstøv og gulvafslibning

Er en afslibning ikke udført korrekt, kan det måske ikke umiddelbart ses før der påføres en gulvbehandling. Her vil alle småfejl med videre blive synlig og afsløre om man har den fornødne ekspertise og erfaring i det at afslibe et trægulv. Blot den mindste unøjagtighed og mangel på perfekt afslibning vil blive afsløret lige med det samme, herunder overlap og andet. For at udføre en gulvafslibning er der flere forskellige som må gå op i en højere enhed. For det første er det nødvendigt med gode gulvslibemaskiner samt sandpapir af god kvalitet. Men det allervigtigste er, at gulvarbejder udføres af en gulvmand som har den førnødne viden og erfaring, der er nødvendigt for at en gulvafslibning kan udføres håndværksmæssigt korrekt. At være gulvsliber kræver stor viden samt et særdeles godt helbred. At afslibe et trægulv er ikke for tøsedrenge og er et hårdt stykke arbejde at udføre. Det slider på ryggen og har mange monotone bevægelser som gør, at en gulvmand forholdsvis hurtigt slides ned enten ved rygproblemer og discusprolaps eller tennisalbuer som følge af netop ensformigt gulvarbejde med de samme bevægelser uafbrudt. Endvidere er varme, støv og larm også elementer som må tages i betragtning.

Træstøv opsamles ved gulvafslibning

Der kommer træstøv ved enhver form for træbearbejdning. Vi finder det især i vores gulvværksted og gulvsnedkeri som er et affaldsprodukt ved bearbejdning af træ på forskellig vis. I forbindelse med gulvafslibning, udvindes der også en del træstøv som betegnes for slibestøv. Her har vores gulvmaskiner effektive sugere som er med til at skabe et godt miljø ved enhver gulvbearbejdning af trægulve. Ved gulvafhøvling er der, modsat gulvafslibning, et affaldsprodukt, hedder høvlspåner. Ved gulvafhøvling udvindes et affaldsprodukt der hedder ‘høvlspåner’. Med en gulvafhøvling skrælles overfladen af gulvet med skarpe klinger som sidder på gulvhøvlen. Træstøv og slibestøv er ikke helt ufarligt såfremt man får det i lungerne, og derfor benytter de fleste tømrer, snedkere og gulvfolk støvmasker som filtrerer støvet ved indånding.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *